تبلیغات آموزشی از ابتدائی تا کنکور

تبلیغ آموزشی در سایت بخون

تبلیغ کنکور

گزارش تبلیغات

تاکنون چند بار در سایت‌های آموزشی تبلیغ زده‌اید؟ گزارشی از تبلیغ خود دریافت کرده‌اید؟ بازدهی چطور بوده؟ اصلا صفحه فرود داشتید؟ بر چه اساسی دوباره تبلیغ خود را تمدید کرده‌اید؟ ما هر هفته گزارشی دقیق از تبلیغات را به شما ارائه می‌دهیم. حتی اگر منجر به عدم تمدید تبلیغات از طرف شما شود. اعتقاد داریم شما باید جای مناسب سرمایه‌گذاری کنید. این حق شماست که جزئیات را بدانید و بعد تصمیم بگیرید.

گزارش تبلیغات کنکوری